Rejestracja

O MENTORINGU I COACHINGU W NAUCE

Konferencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

Data: 5 listopada 2015 r. (czwartek)
Godzina: 9:15 – 17:45
Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

 

Program

 

9:15 – 10:00

Rejestracja uczestników/kawa powitalna
 

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji
– JM Rektor Uniwersytetu SWPS prof. dr hab. Andrzej Eliasz i prof. dr hab.
Maciej Żylicz
, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
 

10:15 – 10:45

Keynote speech
Prof. dr hab. Marek Szczepański, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 

10:45 – 12:00

Panel plenarny I - w języku angielskim
 • Prof. dr hab. Marek Czosnyka,
  Department of Clinical Neurosciences,
  University of Cambridge, Wlk. Brytania:
  O przydatności mentoringu i coachingu z perspektywy naukowca  

 • Prof. dr hab. Roman Cieślak,
  Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet SWPS:
  O przydatności mentoringu i coachingu z perspektywy uczelni

 • Alison Mitchell,
  Director of Development, VITAE:
  O potrzebie wspierania naukowców w ich indywidualnym rozwoju, narzędziach wsparcia 

 • Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak,
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  O rozwijaniu potencjału naukowców z perspektywy instytucji finansującej badania naukowe
MODERACJA:
dr Tomasz Perkowski,
Wiceprezes Zarządu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa
 

12:15 – 13:15

Panel plenarny II
Doświadczenia uczestników programu Mentoring i Coaching FNP
 • Dr inż. Bożena Tyliszczak,
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (uczestniczka programu Mentoring FNP)

 • Dr Michał Łuczewski,
  Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (uczestnik modułu Coaching FNP)

 • Prof. dr hab. Bożena Czerny,
  Centrum Fizyki Teoretycznej oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (perspektywa Mentora)

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz,
  Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (perspektywa Coacha)
MODERACJA:
Marta Łazarowicz,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 

13:15 – 14:15

Lunch/podział na grupy i przemieszczenie się do sal warsztatowych
 
14:15 – 16:30 Warsztaty

Czym jest wypalenie zawodowe
i czy może dotknąć naukowców?

Prowadzenie: Prof. dr hab. Roman Cieślak, Uniwersytet SWPS

Mentoring i coaching jako narzędzia zmierzające
do wyrównywania szans w sektorze naukowo-badawczym

Prowadzenie: Dr Marta du Vall, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Polska Sieć Kobiet Nauki oraz dr Justyna Wojniak,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Polska Sieć Kobiet Nauki

Mentoring i coaching w nauce jako narzędzia transferu idei,
umiejętności i praktyk (academic remittances)
-
prowadzenie w jęz. angielskim
Prowadzenie: Prof. dr hab. Izabela Grabowska, Uniwersytet SWPS
i dr Marzena Ciechomska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

O skuteczności coachingu jako metody
wsparcia rozwoju naukowego

Prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
oraz Marta Łazarowicz – Kowalik, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Mentoring naukowy a biznesowy
Prowadzenie: Piotr Czekierda i Marcin Szala, Collegium Wratislaviense
 
16:30 – 17:45 Sesja plenarna – podsumowanie pracy w grupach i dyskusja
 
17:45 Zakończenie konferencji

KONTAKT

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Marta Michalska-Bugajska

tel.: 604 128 182
e-mail: bugajska@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl